Textured Kimono

$28.00

Textured Soft Kimono Up to 1XL in one size

Open Front Kimono 

Textured Fabric